Doplnění

09.03.2011 17:06

Přidán plán práce výkonného výboru a odborných rad.