Plán akcí na rok 2011

17.01.2011 14:08

 

.

Č.j.: 000/2010/VV

Příbram, 9. 12. 2010

 

 

P l á n hlavních akcí OSH Příbram na rok 2011

 

26.3.2011 - Závod požárnické všestrannosti ml. hasičů a dorostu v Bezděkově.

30.4.11 - Závěr činnosti dorostu v Petrovicích.

21.5.11 - Hasičský den na Konopišti

22.5.11 - Závěr činnosti mladých hasičů – hry Plamen ve Vysokém Chlumci.

do 22.5.11 - Ukončení okrskových kol požárního sportu v okrscích.(muži, ženy).

28.5.2011 – Memoriál Jiřího Krýsla /organizuje ÚO HZS Příbram./- 30. ročník

4.6.2011 - I. kolo (okresní) požárního sportu družstev mužů a žen v Sedlčanech.

18.-19.6.11 – II.kolo (krajské) požárního sportu družstev mužů a žen v Nymburku.

24.-26.6.11 – Krajská soutěž družstev MH a dorostu v Sedlčanech, o.Příbram

2. - 6.7.11 - Mistrovství republiky MH a dorostu v Ostravě.

16.-23.7.2011 – Mezinárodní soutěž dětí v CTIF – Kočevje /Slovinsko/

19.-21.8.11 – Společné Mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR a SDH mužů a žen v Ostravě.

26.-28.8.11- Pyrocar 2011 v Přibyslavi.

10.9.2011 - 31. ročník soutěže družstev žen o „Putovní pohár starosty OSH“ ve ________________.

24 .9.2011 - 8. ročník soutěže družstev mužů od 35 let o „Putovní pohár vedoucího odborné rady velitelů OSH Příbram“ v  ________________.

24.9.2011 - MČR v disciplínách CTIF - Dvůr Králové n. L.

8.10.2011 - I. část hry Plamen 2011 a soutěže dorostu v Sedlčanech.

26.11.11 - Zimní soutěž MH v Příbrami, tělocvična ÚO HZS.

__.11.2011 - Setkání členů Aktivu zasloužilých hasičů v Příbrami. __________________________________________________________________________

Místní soutěže - organizované SDH začleněné do „Kalendáře soutěží OSH“ nelze pořádat v období průběhu postupových soutěží /okrskové soutěže a I. kolo požárního sportu/ - t.j. v měsíci květen 2011 a 4.6.2011.

 

 

SP SDH - 6. duben 2011

             - 26. říjen 2011

 

 

SS OSH - 16. dubna 2011

              - 22. října 2011

 

ZH /Přibyslav/ - 5. – 6. května 2011

                       - 3. – 4. listopadu 2011

 

 

Odborná příprava: /záměr/

Leden - únor 11 - Zkoušky nových rozhodčích požárního sportu.

19.2.2011 - Školení rozhodčích mládeže a vedoucích mládeže.

6.3.2011 - Školení velitelů okrsků a stávajících rozhodčích Ps.

Září 2011 - Školení starostů a jednatelů SDH.

22.-23.10.11 - Školení vedoucích mládeže.

podzim - Školení preventistů okrsků

Další odborná příprava dle ekonomických možností.

 

 

 

Sestavil a schválil výkonný výbor OSH dne 9.12.2010.