Pokyny k provedení VVH okrsků

17.01.2011 13:27

                                            Okrskům OSH Příbram

 

Věc: metodický pokyn VV OSH k zabezpečení výročních valných hromad okrsků v roce 2011.

              Výkonný výbor OSH doporučuje okrskům svolat výroční valné hromady

 

      v období po ukončení VVH SDH v okrsku nejpozději do 27. února 2011.

                         Výroční valné hromady svolávají okrskové aktivy.

 

Program jednání: 1. Zahájení.

                             2. Volba zapisovatele, návrhové komise.

                             3. Zpráva o činnosti okrsku v roce 2010.

                             4. Zaměření činnosti na rok 2011 , závěry 4. sjezdu SHČMS.

                             5. Plán činnosti na rok 2011.

                             6. Diskuse – vystoupení hostů.

                             7. Návrh na usnesení /závěry/.

                             8. Zakončení.

 

Okrsky, ustanovené jako organizační jednotky SH ČMS /mají právní subjektivita/ program jednání rozšíří o tyto body: - Zprávu o hospodaření v roce 2010 - Zpráva revizorů /revizní rady/

 

Klíč k volbě delegátů z jednotlivých SDH si stanoví okrsek.

 

O provedení VVH okrsku podá starosta okrsku zprávu na OSH – do 1.3.2011.

 

 

Za výkonný výbor OSH

 

 

Jaroslav Petřina

starosta OSH