jednání 24.2.11

 

24.02.2011

Zpráva o práci ORPr v OSH Příbram pro KOPr a OSH

  • Od ustavujícího zasedání se ORPr sešla na 3. zasedáních.

  • Na prvním zasedání 30.09.2010 byli členové ORPr seznámeni s úkoly ORPr. Představili se členové OR. (ORPr je 7. členná, z toho je 5. nových členů). Byl zpracován plán činnosti od konce roku 2010.

  • Na druhém zasedání 23.11.2010 byla zpracována soutěž PO očima dětí. Vedoucí ORPr byl pověřen vejít v kontakt s vedoucím OR mládeže a s HZS Příbram a získal kontakt na školy a mimoškolská zařízení (družstva mládeže SDH a domy mládeže). Dále se 4. členové ORPr podrobili zkouškám na odznak preventista III. Na tomto zasedání byl také zpracovaný plán práce na rok 2011.

  • Jednotlivá zasedání se ORPr se uskuteční: 1) 10.02.2011 2) 26.04.2011 3) 27.09.2011 4) 22.11.2011.

Školení preventistů okrsků se uskuteční v září 2011 (17.09.2011).

  • Na třetím zasedání 10.02.2011 byla provedena předběžná příprava školení preventistů okrsků. Termín byl určený na září v zasedací místnosti ÚO HZS Příbram.

Rozhodnutí, proškolit okrskové preventáře, vyplynulo ze skutečnosti, že Příbramsko má přes 190 SDH a nové členy ORPr. Byl problém, kam preventivy svolat. Okrskový preventivy si pak proškolí preventivy SDH ve svých okrscích.

Další problém jsou finanční prostředky.

Na školení byli zajištěny lektoři z HZS (Ing. Hašek a Bc. Dvořáková). Do programu bude určitě zařazeno nařízení vlády č. 91/2010 sb. a přednášku o civilní ochraně obyvatelstva. Dále by jsme chtěli provézt prozkoušení preventistů okrsků na odznak preventisty III.

  • Soutěž PO očima dětí bude vyhodnocena 26.04.2011 na OSH v Příbrami.

Za ORPr Příbram

Láďa Kykal

Vedoucí ORPr.