Jednání 15.4.

14:30h

 

Odborná rada velitelů

 

Řídící: Kalík V. Zapisovatel: Tomášek K.

 

Program:

1. Odborná příprava JPO zajištěnost

2. Informace o rozpočtu OSH

3. Příprava soutěže v požárním sportu 1.kolo

4. Hodnocení školení rozhodčích

 

 

 • Doupřesnění termínů spoutěží v požárním sportu zákl. kola

 • Odsouhlaseno zpoplatnění diplomů na soutěže

 • Zdůrazněno – předání výsledků zákl. kol v požárním sportu do 24.5.2010

 • Dohodnuti delegáti (pozorovatelé) na základní kola v pož.sportu v okrscích. Oficiální vystupování v uniformě. Dodat stručnou zprávu z dané soutěže.

 • Zdůrazněno – bezpečnostní opatření během soutěží (alkohol, nekázeň, případné úrazy, zranění apod)

 

 

Dosud známi okrsky hod. místo konání datum delegáti

Okrsek č.1 8:00 Příbram Baník škola 9.5. Soukup M.

Okrsek č.4 13:00 Radětice 22.5.

Okrsek č.8 Březnice 16.5. Tomášek K

Okrsek č.10 12:00 Hvožďany 8.5. Časár O.

Okrsek č.17 13:00 Zahrádka 22.5. Vacek P.

Okrsek č.20 12:00 Hrabří 8.5.

Okrsek č.25 8:00 Višňová 8.5.

Okrsek č.29 13:00 Příbram Spartak 8.5. Časár O.

Okrsek č.31 10:30 Káciň 15.5. Soukup.M

 

 • Upřesnění soutěží 1. kola ohledně disciplín, podávání protestů a jejich finančním vypořádání. 200 Kč za každé podání.

 • Slovo předáno p. mj.Jarmilu Soukupovi. Informace o odborné přípravě JPO. Informace o přípravách na oslavu konanou 14 – 15.5.2010 v Příbrami (Horní Obora)

 • 1. kolo PS konané v Rožmitále p. Tř. 5.6.2010 8:30h.

Velitel sou. : Polák Fr.

Tajemník sou.: Spilka J.

Tech. Pracovník: Časár O.

Tech. četa: SDH Rožmitál

Hlasatel: Kubík J.

Zdravotní sl.: k zajištění Polák Fr.

 

Hlavní rozhodčí: Kalík V.

Rozhodčí disciplíny: zbytek rozhodčích bude dodán 26.5.

 

 • Domluvit s p. Polákem Fr. zajištění zapůjčení stadionu v Rožmitále p.Tř. v písemné formě od města Rožmitál p.Tř.

 • Domluvit a zaslat žádost, k zapůjčení překážek pro štafetové běhy, p. Vočadlovi starostovi 9. okrsku.

 • Návrh p. Soukupa Jarmila o možnosti startu profesionálního družstva o startu v soutěži I.kola PS. Doporučeno se pozeptat o účasti v soutěži základních kol 8 nebo 9 okrsku.

 • Krajská soutěž v PS Nymburk 19 – 20.6.2010 ORV-ORM vysílá – deleguje rozhodčí

 1. Pavel Vacek

 2. Václav Kalík

 3. Josef Leitermann

 4. Ondra Časár

 • ORV doporučuje určit delegáty z řad rozhodčích a nebo členů ORV na nepostupové soutěže PS, i z těchto soutěží pořídit zápis pro ORV.

 • 24.4.2010 v 9:00h školení rozhodčích na Březových Horách. Na starost předáno p.Spilkovi J.

 • Informace od p. Časára O. o vypracování zkušebních testů pro strojníky a hasiče.

 • Informace od p.Kalíka V. o vypracování nových zkušebních testů pro rozhodčí i s výsledky a hodnocení.

 

ORV ukončena v 18:00h.

Tomášek K.