Jednání 2.9.

 

14:30

 

Přítomni: Kalík, Časár, Tomášek, Leiterman, Soukup, Petřina, Jankovský, Kubík, Fára,

Host: Šrajn

Omluveni: Vandas, Vacek, Spilka

 

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola zápisu – usnesení

3. Došlá pošta

4. Požárovost a odborná příprava

5. Organizační zajištění soutěže o Putovní pohár starosty OSH

6. Org, a tech. Zajištění soutěže mužů o Putovní pohár vedoucího ORV – 7.roč.

7. Mistrovství ČR v PS

8. Různé

9. Závěr

 

 

 • Vedoucí ORV p. Kalík zahájil schůzi a přivítal členy ORV

 • Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze

 • Případní uchazeči o průkazy rozhodčí zašlou žádost písemnou formou na OSH Příbram

 • Rozebrání odpovědních dopisů pro SDH Svaté Pole od p. Kalíka a p. Petřiny

 • PP starosty OSH ženy – St. Živohošť 11.září : členové ORV jako delegovaní rozhodčí. Přihlášky do 3.9.2010

 • MČR družstev SDH v požárním sportu, konaném v Praze na Julisce: Delegovaní rozhodčí p. Kalík, p.Spilka. Účast družstva SDH Pňovice. Družstva si ubytování hradí z vlastních zdrojů. Návrh p.Časára o podpoře SDH Pňovice na účasti na MČR o zafinancování dopravy na soutěž?

 • O zjištění finančních zdrojů se rozhodne na příští ORV.

 • Sobota 25. září 2010 pořadatel SDH Rosovice 7.ročník Putovní pohár vedoucího ORV. Přihlášky do 16. září písemnou formou na OSH. Startovné 200Kč, platí se při prezenci. Všichni členové startujícího družstva věk nad 35 let. Terče budou sloužit sklopné plechovky. Zdůrazněno zajištění zdravotní služby pořadatelem.

 • Velitel soutěže p. Kalík V. zástupce velitele p. Šrajn R., hl. rozhodčí p. Jankovský, rozh. Disciplíny p. Vacek, startér p. Časár.

 • Pro příští rok vypracovat opatření proti účasti jednoho závodníka ve více startujících družstvech! Při jedné soutěži.

 • Návrh opatření zpacuje p. Jankovský V.

 • Návrh p. Jankovského na rozšíření a doupřesnění webových stránek ORV OSH Příbram

 

 

Schůze ukončena 17:50 zapsal: Tomášek