Jednání 25.5.

15:15

 

Program:

1. Ukončení zákl.kol + vyhodnocení

- nominace do 1. kola slosování pořadí

 

Přítomni: Kalík V., Soukup. M., Fára A., Leiterman J., Jankovský, Vacek P., Kubík

Milan, Vandas Vl., Časár O., Petřina Jar., Spilka J.,

Omluvení: ing.Jar. Soukup – služebně vzdálen

Host: p.Fr. Polák

 

 

Vedoucí ORV zahájil jednání privítáním přítomných.

 • Členové se dohodli na začátku jednání na 15:00 h, dále byli požádání členové o zapsání telefonu a elektronické adresy

 • Průběh zákl. kol, statistiku, počty, dokumenty, u p. starosty OSH

 • Evidence úrazů je v péči p. starosty OSH

 • Časár deleg.okr. č. 10., č.1., č.,9 okr. Rožmitál vybavil se jednoduchým dokumentem s vyplněním rozhodujících fakt

 • Spilka se omluvil, že nesplnil úkol přípravu delegačenky na základní kola postupové soutěže – musí dotáhnout v nejkratší době,

 • Po vyhodnocení výsledků bylo stanoveno pořadí pro 1. kolo soutěže v PS. SDH Chrást bude oznámeno na základě rozhodnutí z 2.7.2009 řádného neomluvení je Chrást vyřazen, oznámit ve zvacím dopise. Tato skutečnost nebude (+++++ nečitelné – nebude na pozvánce) není čas upravovat pozvánku.

 • Spilka námitka účast člena na dvou soutěžích. Velká diskuse - rozhodnutí nereagovat p.Jankovský konstatoval, že je špatně stylizována směrnice, na příští rok tuto směrnici předělat.

 • Organ.zajištění 1.kola byl pozván p. Polák, pozvánka připravena příjezd do 7:30, v 8:30 zahájena disciplína v 7:00 rozhodčí, v 8:15 nástup

 • Příprava 4.6. 16:00 celá rada na stadionu v Rožmitále překážky 100m muži na 3 dráhy, ženy 2 x 100m, PÚ 2x podlážka, 1x stolek, 4 židličky + stříška, vozíky na dovoz materiálu náčíní.

 • Zajistit dopravu oken z Příbrami do Rožmitálu

 • Spilka zajistí podlážky a PHP 2x (štafeta)

 • Pracovní četa SDH Rožmitál – (výjezdní jednotka) při výjezdu nastoupí rozhodčí, zdravotní služba zajištěna, rozhlas zajištěn, vysílačky 6x budou, nechodit přes hřiště, 4 členové na přípravu, přetlakový ventil přes HZS,

 • Fr.Polák bude i nadále pokračovat jako zkušební komisař v odbornosti Hasič a Strojník, bude-li zapotřebí proškolit požární taktiku a jiné odbornosti je ochoten v tomto spolupracovat.

 • Organizační zajištění: velení Vočadlo, čety Časár, Soukup, Kubík, Tomášek, rozhodčí rozdělení, HR – Kalík, RD – Vacek, Jankovská, Spilka Mar., Leitermann, Jankovský, Sčítací kom. Šejba, Bambasová, Pšeničková, Vráblíková, rozhodčí seznam bude přiložen, pozvánky budou odeslány ve středu, seznam rozhodčích dodat do zítra, zajistí Spilka.

 • Pohár vedoucího ORV bude vyhověno žádosti SDH Rosovice.

 

Zapsal: Kubík