Jednání 26.11.

15:00h Březové Hory

 

Přítomni: Kalík, Spilka, Fára, Leiterman, Tomášek, Vandas, Petřina, Jankovský, Vacek, ing.Heinrich, ing. Soukup J.,

Host: ORŽ

Omluveni: Kubík

 

Program:

1. Zahájení kontrola zápisu - usnesení

2. Požárovost, odborná příprava

3. Hodnocení pohárových a místních soutěží

4. Příprava plánu na práce na r.2011

5. Hodnocení činnosti OR – diskuse členů

6. Diskuse – došlá pošta

7. Závěr

 

 • Schůze zahájena p.Kalíkem – přivítání členů a členek ORV, ORŽ. Přečten zápis z minulé schůze – kontrola zápisu.

 • Ing.mj. Jarmil Soukup seznámil účastniky schůze s účastí strojníků SDH na školení, dále pohovořil na téma informovanosti mezi HZS – obcí a daným SDH. Seznámil účastníky o využití dotací ve prospěch SDH na dovybavení, refundace mezd atd.

 • Ing, plk. Jiří Heinrich informoval o financování ve spolcích v souladu s právními předpisy, dotace od státu budou kráceny kromě dotace na odbornou přípravu.

 • 28.5.2011 memoriál pprap.J.Krýsla 30 ročník

 • poděkoval všem členům výjezdových jednotek za vysokou odbornost

 • Zpracování návrhu p. Jankovského na Zápis delegátů ORV na místní a okrskové soutěže. ORV doporučila doupravení

 • p.Spilka schrnul pohárové soutěže – za účasti ORV – putovní pohár žen a putovní pohár nad 35 let pro muže.

 • Upřesnění k pohárovým soutěžím – kategoricky rozlišovat soutěž žen a soutěž mužů vzájemné prolínání soutěžících není dovoleno.

 • Seznámení ORV s plánem práce ORV na rok 2011

 • Informace p.Petřiny k nahlášení soutěží do kalendáře OSH do konce ledna. Povinnost nahlášení výsledků z místních soutěží na OSH

 • Shrnutí práce ORV za rok 2010 p. Spilkou, kladné hodnocení současného vedoucího ORVp. Václava Kalíka

 • Odsouhlasena finanční pomoc pro SDH Pňovice na pokrytí výdajů spojených s účastí na MČR

 • pí. Leitermanová informovala o výsledcích putovního poháru žen ve Staré Živohošti 30. ročník

 • Schůzky rady žen se budou svolávat vždy ve čtvrtek 15 hod

 • Schůzky rady mužů se budou svolávat na čvrtek od 14:15. hod

 

 

 

Schůze ukončena 17:30 zapsal: Tomášek