Jednání 30.6.

15:00 hod. na sekr. OSH Příbram

 

 

Přítomni: Kalík, Kubík, Fára, Leiterman, Jankovský, Vandas, Časár, Spilka, Petřina

Omluvení: Vacek, Soukup

 

Program:

 1. Zahájení

 2. Kontrola zápisu – usnesení

 3. Došlá pošta

 4. Informace o požárovosti v okrese, hodnocení odborné přípravy

 5. Hodnocení 1. a 2. kola v PS

 6. Hodnocení místních soutěží

 7. Různé

 8. Závěr

 

Vedoucí rady p. Kalík přivítal přítomné a seznámil je s programem.

 • Hodnocení 1. kola v P.S. okresní soutěže

 • Došlá písemná omluva od SDH Dublovice telefonicky se omluvili ve čtvrtek, byli to náhradníci

 • Písemná omluva od SDH Bezděkov 31.5. , telefonicky 28.5.

 • Písemná omluva od SDH Lhotka 31.5.2010, telefonicky před muži

 • Písemná omluva od SDH Lhotka ženy – náhradnící

 • Neúčast SDH Nechvalice telefonicky se omluvili, písemná forma není, rada rozhodla pro rok 2011 o neúčasti na okresním kole, rozhodnutí vypracuje a odešle ved. Rady p. Kalík

 • Rozhodnutí rady bude zasláno i těm SDH jejichž omluvy byly vyřízeny kladně – zajistí p. Kalík

 • Hodnocení soutěže: vyjádření členů k organizaci soutěže, technická četa úplně nefungovala, toto bude řešeno na okrskové schůzi č.9

 • Rozhodčí je třeba řádně proškolit, chování rozhodčí bude řešeno a probíráno na školení R.

 • Zranění J.Kšánová N.Ves rada bere na vědomí, prac.neschopnost nebyla

 • Dopis od SDH Svaté Pole viz. příloha tohoto zápisu, okolnosti vysvětluje ved. Rady p.Kalík, který stál vedle kladiny při tomto pokusu, p. Jankovský seznamuje přítomné s povinnostmi R.D. a Hlav.R.

 • Rada rozhodla p. Kalík odpoví: Při tomto pokusu byl přítomen na místě u kladiny hlavní rozhodčí p. Kalík a sledoval průběh tohoto pokusu. Upozornil rozhodčího, že došlo k naplnění Pravidla 57 odst.6, postupoval podle pravidla 27 odst.12.

 • Doplnit do propozic P.Ú. jak startovat do listopadové rady

 • Časár hodnotit pořadovou do celkových výsledků, propracovat, aby měla trochu formu pak teprve se zamýšlet o celkovém hodnocení

 • II. Kolo krajská soutěž p.Kalík informuje a hodnotí

 • Pohárové soutěže: p. Petřina stále není připravena delegačenka pro delegáty na soutěže , pohárové soutěže jsou rozběhnuty a stále se nic neděje

 • Pohár vedoucího ORV došlá žádost z Rosovic rada souhlasí s návrhem na pořádání, velitel soutěže p. Šrajn Rostislav, hl. rozhodčí p. Jankovský, rozhodčí disciplíny p. Vacek

 • Na MČR v PS navrženi jako rozhodčí p. Spilka a p.Kalík

 • Nabídka na R-3 těm kterým končí platnost na prodloužení

 • Návrh na nové rozhodčí instruktory p. Jankovský, pí. Housková, pí. Jankovská poslat návrhy do 15.7.

 • Pozvánka na Lhotecký soudek 4.7. od 10:00 hod

 • Žádost o odznak Velitele „ Radek Blajer“ SDH Březové Hory, náležitosti splňuje, rada doporučuje

Návrh na úpravu začátku jednání na 14:30, rada souhlasí se 14:15!

 

Zapsal: Spilka