O čem jednala ORV

 

 v roce 2010

 

15.4.2010

 • ORV upřesnila termíny soutěží v PS v zákl. kole, výsledky musí být předány 24.5.2010 do kanceláře OSH Příbram

 • ORV odsouhlasila zpoplatnění diplomů pro soutěže v PS

 • ORV odsouhlasila kontrolu soutěží v PS základní kolo a dalších soutěží zahrnutých do „ Kalendáře soutěží OSH Příbram“ formou delegovaných členů

 • ORV apeluje na pořadatele soutěží, aby zajistili dodržovaní maximální bezpečnosti při pořádání soutěží

 • ORV stanovila, že v I.kole PS bude každé podání protestu zpoplatněno 200.-Kč

 • ORV byla ing.mj. J. Soukupem informována o průběhu odborné přípravě JPO a dále o přípravách oslav konaných dne 14 – 15.5.2010, zároveň projednala možnost startu družstva mužů HZS v základním kole PS

 • ORV stanovila štáb soutěže I.kola v PS dne 5.6.2010 v Rožmitále p.Tř., a projednala další technické náležitosti

 • ORV navrhla rozhodčí pro II.kolo v PS konané v Nymburce

 • ORV stanovila garantem školení rozhodčích v PS dne 24.4.2010 p. Spilku

 • ORV vzala na vědomí, že má k dispozici nové testy pro rozhodčí a testy hasič, strojník

 

25.5.2010

 • ORV vzala na vědomí, že veškerá dokumentace základních kol v PS je byla dodána na sekretariát OSH

 • ORV se dohodla na vzniku formuláře – zápisu o kontrole delegáta na soutěžích

 • ORV na základě došlých výsledků základních kol v PS určila postupující družstva do 1.kola a následně provedla rozlosování těchto týmů

 • ORV rozhodla o vyřazení SDH Chrást z 1.kola, protože se řádně neomluvil z účasti v roce 2009

 • ORV se podrobně zabývala přípravou 1.kola v PS

 • ORV rozhodla, že vyhoví žádosti SDH Rosovice o pořádání soutěže o Pohár vedoucího ORV

 

30.6.

 • ORV hodnotila 1.kolo v PS

 • ORV řešila došlé omluvy jednotlivých SDH pozvaných na 1. kolo PS

 • ORV rozhodla o neúčasti SDH Nechvalice – muži v 1.kole PS 2011, protože se řádným způsobem v roce 2010 neomluvili

 • ORV má zájem na prohlubování vědomostí rozhodčích a pomocných rozhodčích PS

 • ORV vzala na vědomí úraz členky SDH Nové Ves při 1.kole PS

 • ORV se podrobně zabývala písemným podnětem SDH Svaté Pole a zpracoval stanovisko, které bylo SDH Svaté Pole zasláno

 • ORV bere vzala na vědomí informaci o průběhu konání 2.kola v PS v Nymburce

 • ORV bude delegovat své zástupce i na pohárové soutěže, které jsou v kalendáři OSH Příbram

 • ORV rozhodla o štábu soutěže o Pohár vedoucího ORV, který proběhne v Rosovicích dne 25.9.2010

 • ORV navrhla na rozhodčí pro MČR v PS do Prahy pana Kalíka a Spilku

 • ORV byla informována o kurzech pro rozhodčí instruktor a navrhla nové kandidáty

 • ORV kladně vyřídila žádost SDH Březové Hory o odznak „Velitel“

 

2.9.2010

 • ORV se zabývala zájmem členů o kvalifikaci rozhodčí, případní zájemci zašlou svou žádost na sekretariát OSH, kde bude tento zájem monitorován, na základě došlých přihlášek bude určen termín zkoušek.

 • ORV vzala na vědomí písemné odpovědi pro SDH Svaté Pole

 • ORV bude formou delegovaných rozhodčích spolupracovat při pořádání soutěže o pohár starosty OSH dne 11.9.2010 ve Staré Živohošti

 • MČR v PS rozhodčí p. Kalík a p. Spilka, informace o účasti družstva SDH Pňovice, informace o omezení fin.prostředků pro účastníky. Návrh p.Časára o příspěvku pro SDH Pňovice na dopravu. O výši a formě příspěvku bude rozhodnuto na další ORV.

 • ORV se podrobně zabývala přípravou soutěže o pohár vedoucího ORV dne 25.9.2010 v Rosovicích

 • ORV byla seznámena s výsledky analýzy vyhodnocení zápisů výsledků dosažených jednotlivými závodníky v základních kolech PS v rámci OSH Příbram. ORV rozhodla o vypracovaní výstupu z tohoto materiálu a návrhu opatření, který bude předložen na sjezdu delegátů SDH.

 • ORV vzala na vědomí vznik zkušebních webových stránek OSH Příbram, zároveň se dohodla, že bude maximálně spolupracovat na jejich zkvalitnění a má zájem o předávání informací o činnosti ORV touto cestou široké veřejnosti, a to nejen té hasičské, mimo jiné navrhuje foto-video galerie, sekci pro stahování dokumentů a tiskopisů, které jsou při OSH Přibram využívány, zvěřejnění struktury OSH včetně, kontaktů na jednotlivé SDH, které o to budou mít zájem.