Rada vnitroorganizační

složení odborné rady na období 2010 - 2015

Příjmení a jméno

Bydliště

Chwoika Walter

Stěžov, SDH Stěžov

Biskup Jan

Tisová, SDH Vysoká Pec

Horký Jiří

Kotenčice, SDH Kotenčice

Královcová Dana

Pičín, SDH Pičín

Kubíková Pavla

Vysoká Pec, SDH Příbram I.

Vacek František

Hřímeždice, SDH Hříměždice

Vašák Jaroslav

Solopysky, SDH Solopysky