Kalendář soutěží. 2011

 

Kalendář soutěží OSH Příbram na rok 2011

 

Pořádající SDH

Termín

Hod.

Místo

Název soutěže

Ročník

Kontaktní osoba

Rožmitál pod Tř.

23.4.2011

10

Rožmitál pod Tř.

ERB města Rožmitál

20

Polák Fr. 724181669

Zalužany

30.4.2011

9

Zalužany

Soutěž TFA (víceboj)

1

Hájek Fr. 724726225

Petrovice

7.5.2011

10

Petrovice

Florián

21

Jaroš R. 602661245

Libíň

14.5.2011

20

Libíň

Noční soutěž

1

Doubrava L. 777214211, Doubrava M. 776680616

Namnice

8.5.2011

11

Namnice-Valcha

Brdská liga

 

Petrovic J. 607674819

Buková u Věšína

18.6.2011

13

Buková u Věšína

Mem. Josefa Šourka

1

Meloun V. 723442761

Horní Hbity

28.5.2011

19

Jablonná

O pohár SDH- noční sout.

9

Bartůněk J. 720704441, Turnovec 777755141

Tochovice

4.6.2011

 

Tochovice

Mem. Fr. Svobody a Vl. Suchopára

3

 

Trhové Dušníky

4.6.2011

8

Trhové Dušníky

Mem. Jana Hnízdila

21

Tonder Č. 732726915

Drahenice

4.6.2011

9

Drahenice

Pohár starosty obce

1

Uhlíř J. 724078562

Zalužany

11.6.2011

13

Zalužany

Brdská liga

 

Hájek Fr. 724726225

Mokřice

3.9.2011

19:30

Mokřice

Noční soutěž

8

Novák L. 737289209

Březnice

11.6.2011

8

Březnice stadion

O pohár starosty města

6

Vršecký P. 724249741, KoňasSv. 721487579

Březové Hory

11.6.2011

8

Příbram

Mem. Ladislava Tvrdíka

12

Fára A. 724274766

Dobrošovice

11.6.2011

20

Dobrošovice

Noční sout. Dobrošovka cup

 

Šerák K. 721966618, Hájek M. 736641732

Krámy

11.6.2011

11

Krámy

Mem. Václava Kobíka

4

Dvořáček J. 606479987, Dědina P. 603518102

Jablonná

12.6.2011

11

Jablonná

Brdská liga

 

Vacek M. 733356901, jablonnaSDH@seznam.cz

Tušovice

18.6.2011

13

Tušovice

Tušovické zápolení- soutěž PPS8

6

Honisch J. 739036766, Rolník A.721342623

Dolní Hbity

18.6.2011

12

Dolní Hbity

Pohár starosty SDH Dolní Hbity

8

Pácalt M. 723240656

Chotilsko

25.6.2011

12:30

St. Živohošť

Pohár starosty obce

9

Lukavský J. 318543825, Šiška V. 602440064

Kotenčice

18.6.2011

12:30

Kotenčice

Kotenčický pohár

5

Blahovcová L. 603105387, Blahovec 777945656

Solopysky

18.6.2011

11

Solopysky

Putovní pohár SDH Solopysky

6

Neužilová I. 732426861

Nečín

18.6.2011

8

Nečín

Putovní pohár starosty SDH a řed. ZŠ

6

Pilecký M. 318558113

Rosovice

25.6.2011

13

Rosovice

Putovní pohár

4

Šrein R. 721942722 uzavřeno

Vševily

25.6.2011

13

Rosovice

Pohár sv. Floriána

12

Němec J. 724181666 uzavřeno

Suchodol

2.7.2011

10

Suchodol náves

Suchodolský pohár

1

Horký V. 603525423, Morávek R. 606666937

Vrančice

5.7.2011

13

Vrančice

Vrančický tuplák

18

Sláma V. 318691770

Hoděmyšl

5.7.2011

13

Hoděmyšl

Mem. Čeňka Poláka

21

Janda V. 603990750

Čím

5.7.2011

13

Čím

O pohár starosty obce a star. SDH

6

Vild K. 724079313, Kramata J. 608547000

Hříměždice

9.7.2011

13

Hříměždice

Putovní pohár zas. členů SDH

18

Vacek P. 604512253

Dublovice

16.3.2011

09:30

Dublovice

Pohár zas. členů

8

Burian D. 605700522, Havlín M. 776027943

Starý Rožmitál

16.7.2011

12:30

Starý Rožmitál

Mem. Aloise Jedličky

8

Veselý Fr. 724181672

Obecnice

16.7.2011

13

Obecnice

Mem. Františka Housky

3

Hrubec P. 724096072

Voltuš

23.7.2011

13

Voltuš

O pohár star. SDH Voltuš

3

Hajník V. 607780038

Líchovy

24.7.2011

11

Dublovice- hřiště

Brdská liga

 

Ing. Čermák 603516486

Lhotka

30.7.2011

9

Hřiště Obořiště

Lhotecký soudek

11

Svojka B. 318523441, Soukup V. 731587209

Zalužany

30.7.2011

21

Zalužany

Mem. Luboše Kocíka

4

Hájek Fr. 724726225

Velká Hraštice

30.7.2011

12

Velká Hraštice

Pohár velitele

16

Hronová G. 602268807

Bohutín

6.8.2011

13

Bohutín

Mem. Josefa Říhy

5

Bělský J. 724205182, hasici.pbohutin@email.cz

Obořiště

6.8.2011

10

Obořiště

Obořišťský soptík

6

Oplíštil J. 604490823

Obořiště

6.8.2011

21

Obořiště

Noční soutěž

4

Soukup M. 605183369

Láz

6.8.2011

12

Láz

Mem. Zas.hasičů

2

 

Týnčany

20.8.2011

12

Týnčany

Mem. Jaroslava Dlouhého

13

Talaváňa Fr. 728354196

Holšiny

20.8.2011

12

Holšiny

Holšinský pohár

6

Gregorek J. 724177642

Zalány

20.8.2011

13

Zalány

Mem. V a A. Braunových

21

Braun V. 724073275

Třebsko

20.8.2011

13

Třebsko

Pohár st. obce

5

Fiala M. 736519312

Počaply

20.8.2011

12

Počaply náves

O pohár st. obce

4

Koňas R. 607810337 uzavřeno

Nový Knín

27.8.2011

15

Nový Knín

O pohár star. Města- PPS8

7

Konopásek 737447849, Foukner 728309599

Nový Knín

27.8.2011

20

Nový Knín

O pohár vel. SDH- noční

4

Konopásek 737447849, Foukner 728309599

Jesenice

27.8.2011

10

Jesenice

Jesenický tuplák

5

Vaniš L. 318877317, Stibor J. 318877254

Konětopy

27.8.2011

13

Konětopy

Soutěž ke 110 letům SDH

 

Kadlec J. 604619115, od 17-19 hod.

Pičín

3.9.2011

9

Pičín- Dražský rybník

Pičínský klacek

6

Mezera J. 606550085, Kokštein L. 603775181

Nová Ves

3.9.2011

13

Nová Ves

Soutěž o pohár star obce

8

Šedivý P. 724202376

OSH Příbram

10.9.2011

13

Věšín

Putovní pohár star OSH (kat ženy)

31

Petřina J. 318621612

Velká Hraštice

10.9.2011

20

Velká Hraštice

Noční cvičení

4

Hronová G. 602268807

Zduchovice

11.9.2011

 

Zduchovice

O pohár star obce

4

Vůcha T. 724137516

OSH Příbram

24.9.2011

13

Svaté Pole

Putovní pohár ved. ORV/ muži na 35 let

8

Petřina J. 318621612

Krásná Hora

1.10.2011

12

Krásná Hora

Svatováclavský pohár

11

Šplíchal V. 724186579

Březové Hory

17.4.2011

9

Příbram- Svatá Hora

Běh do svatohorských schodů

4

Fára A. 724274766

Stěžov

17.9.2011

13

Stěžov

Soutěž ke 110 letům SDH

 

Spilka M. 606629099 uzavřeno

Chrást

17.9.2011

13

Chrást- Valcha

Brdská liga

 

Ptáček J. 605839780

 

Nepostupové soutěže, tzn. místní soutěže tohoto kalendáře nelze pořádat

v období stanoveném pro postupové soutěže – tj. měsíci květnu- 4.6.2011

Povinnosti pořadatele soutěže: Pořqdatel zodpovídá za organizaci, přípravu,

průběh soutěže a za škody způsobené v souvislosti s organizováním soutěže.

Dále zodpovídá, že budou dodrženy předpisy bezpečnosti práce a hygienické

předpisy. Pořadatel vytvoří takové podmínky, aby byly dodrženy Směrnice

hasičských soutěží a propozic pro příslušnou soutěž. Při disciplíně požární

útok se používá přetlakový ventil viz. Směrnice, pravidlo 48.

Na soutěže budou vysíláni delegáti, kteří budou sledovat průběh soutěže

a dodržování předpisů.

 

Postupové soutěže v požárním sportu:

Okrsky OSH

Do 22.5.2011

Sídlo okrsku

Okrsková soutěž- základní kolo

Velitelé okrsků

OSH Příbram

4.6.2011

Sedlčany- Taverny

Okresní soutěž- I kolo

Kalík V., Spilka J.

KSH a HZS stř. kraje

18.-19.6.2011

Nymburk

Společná kr. soutěž- II kolo

 

KSH a OSH Příbram

24.-26.6.2011

Sedlčany- Taverny

Kraj. soutěž pro ml. hasiče- Plamen

Šejba J., Nohejl St.

SH ČMS a HZS

26.-27.2011

Ostrava

Mistrovství ČR v PS