Plán práce VV a OR na rok 2011

 
 
- ORV - 23.2.11, 14.4.11,  25.5.11,   29.6.11,  1.9.11,  25.11.11. - velitelé
 
 
- ORM - 30.1.11, 17.4.11,  12.6.11,  28.8.11,  2.10.11,  27.11.11.- mládež
 
- ORP - 10.2.11,  26.4.11,  27.9.11,   22.11.11.- prevence
 
- ORŽ -  17.3.11,  2.6.11,   7.9.11,  3.11.11,  25.11.11.- ženy
 
- ORVo- 8.-9.3.11,  6.6.11,  5.9.11,  7.11.11.- vnitroorganizační
 
-OKRR- 22.2.11,  12.5.11,  15.9.11,  24.11.11. 
 
Za správnost-  Jar. Petřina, starosta OSH

 


 

 

Plán práce výkonného výboru OSH ČMS v Příbrami – na rok 2011

 

 

20. ledna 2011 1. Průběh VVH, delegování čl. VV p. Petřina

                           na VVH okrsků.

                        2. Čerpání rozpočtu OSH za rok 2010. p. Petřina, Pruner

                        3. Zpráva o činnosti OR preventistů. p. Kykal

                        4. Kontrolní činnost a její výsledky za rok 2008. p. Šedivý

                        5 Návrhy na hasič. vyznamenání. p. Chwoika

 

24. února 2011 1. Výsledek činnosti OSH za rok 2010, p. Petřina

                            stav členské základny, připomínky z VVH.

                        2. Návrh rozpočtu OSH na rok 2011 -1.verse. p. Petřina, p. Pruner

                        3. Organizace postupové soutěže - p. Spilka, p. Kalík

                            zajištění zákl. kol pož. sportu, kalendář soutěží

                            OSH - místní soutěže.

                        4. Zpráva OR mládeže / zajištěnost akcí mládeže p. Šejba, p. Polák

                            včetně krajské soutěže../

 

24. března 2011 1. Příprava shromáždění představitelů SDH. p. Petřina, p. Černý

                          2. Zpráva OR vnitroorganizační /vyhodnocení p. Chwoika

                              soutěže okrsků za r. 2010…/.

                          3. Rozpočet OSH na rok 2011 . ing. Pruner

                              Stav placení odvodu z čl. příspěvků.

                         4. Zpráva o činnosti Aktivu ZH . p. Kubík, Chwoika,

                         5. Plán zabezpečení odborné přípravy velitelů, ing. Heinrich

                             strojníků JSDH obcí … .

 

6. dubna 2011 Shromáždění představitelů SDH.

 

19. května 2011 1. Hodnocení a závěry SP SDH, závěry SS OSH. p. Petřina

                         2. Zpráva OR velitelů /připravenost I. kola PS/ p. Spilka, p. Kalík

                            + průběh okrskových soutěží PS

                         3, Zpráva OR mládeže – závěr Plamene , p. Šejba, p.Polák

                             návrh na rozdělení dotací MŠMT…, příprava

                             krajské soutěže MH…

                         5. Spolupráce s tiskem. p. Černý, p. Polák

                         6. Webové stránky OSH-rozsah,poznatky… p. Vočadlo, p. Černý

 

30. června 2011 1. Hodnocení soutěží /I. – II. kolo/ a návrhy p. Spilka, p. Kalík

                            na opatření: - činnost dospělých

                         2. Hodnocení činnosti mládeže /Plamen,dorost/ p. Šejba, p.Polák

                             Koncepce práce s mládeží v roce 2012.

                         3. Zpráva o činnosti OR žen-soutěž o „PP st.OSH“. 

                             pí Leitermannová

                         4. Poznatky z činnosti OKRR. p. Šedivý

 

 

 

22. září 2011 1. Příprava shromáždění představitelů SDH. p. Petřina, p.Černý

                    2. Zpráva o činnosti OR vnitroorganizační / p. Černý, p. Chwoika

                       /Příprava VVH SDH a okrsků, školení

                        starostů a jednatelů SDH…/.

                   3. Čerpání rozpočtu OSH za 1. pol. 2011. p. Petřina

                   4. Stav prací na Kronice OSH. ing. Pruner

                   5. Aktiv ZH – příprava setkání ZH okresu p. Kubík

 

26. října 2011 Shromáždění představitelů SDH.

 

10. listopadu 2011 1. Závěry SP SDH a SS OSH– realizace úkolů. p. Petřina

                             2. Plán práce VV OSH na rok 2012 p. Petřina

                             3. Návrh plánu akcí OSH na rok 2012 nám. starosty

                             4. Zpráva z činnosti OR žen pí Leitermannová

                             5. Webové stránky OSH – zkušenosti, jejich p. Vočadlo, p.Černý

                                 využívání funkcionáři a SDH

                             6. Stav v odborné přípravě a obnova hasičské ing. Heinrich

                                 techniky v obcích-SDH

 

15. prosince 2009 1. Plán hlavních akcí OSH na rok 2012. nám. starosty OSH

                            2. Plány práce odborných rad na rok 2012 vedoucí OR

                            3. Připravenost VVH SDH - průběh. p.Černý

                            4. Stav prací na Kronice OSH ing. Pruner

                            5. Vyhodnocení spolupráce s HVP, VPO,sponzory p. Černý

 

Stálými body jednání VV OSH jsou:

 

  • kontrola usnesení

  • došlá pošta

  • projednání návrhů na udělení hasičských vyznamenání.

 

Termíny svolání SP SDH: 6. 4. 2011 náhr. 7. 4.2011

26.10. 2011 náhr. 27.10. 2011

 

Projednáno a schváleno dne 9. prosince 2010.

 

Plán práce VV na rok 2010

 

 

20. října 2010           Shromáždění představitelů SDH

 

11. listopadu 2010   1) Závěry SP SDH a SS OSH - realizace úkolů

                                2) Plán práce VV OSH na rok 2011

                                3) Návrh plánu akcí OSH na rok 2011

                                4) Zpráva o činnosti ORP a ORŽ

                                5) Webové stránky - zkušenosti, jejich využívání SDH

                                    a funkcionáři

 

16. prosince 2010   1) Plán hlavních akcí OSH na rok 2011

                               2) Plány práce odborných rad na rok 2011

                               3) Připravenost VVH SDH a okrsků - průběh, delegování

                                  čl. VV OSH

                               4) Vyhodnocení spolupráce s HVP, VPO, sponzory

                               5) Stav v odborné přípravě - zhodnocení, obnova hasičské

                                   techniky v obcích - SDH

                               6) Stav prací na kronice OSH

 

Stálými body jednání VV OSH jsou:

- kontrola usnesení

- došlá pošta

- projednání návrhů na udělení hasičských vyznamenání

 

Projednáno a schváleno dne 6. května 2010